Language of document :

2011 m. gegužės 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš VRDT

(Byla F-59/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų R. Adam ir P. Ketter

Atsakovė: VRDT

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, sprendimo, kuriuo atsisakyta antrą kartą pratęsti ieškovo pirminę laikinojo darbo sutartį ir, antra, jo naujos laikinojo darbo sutarties panaikinimas, taip pat prašymas atlyginti nuostolius.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugsėjo 29 d. VRDT Pirmininko sprendimą, kuriuo atsisakyta antrą kartą pratęsti jo laikinojo darbo sutartį, pirmą kartą sudarytą 2005 m. liepos 16 d.

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 1 d. sudarytą laikinojo darbo terminuotą sutartį, nes iš tikrųjų ši sutartis yra minėtos pirminės sutarties antras pratęsimas.

Panaikinti 2011 m. vasario 18 d. VRDT Pirmininko sprendimą.

Konstatuoti, kad egzistuoja neterminuoti darbo santykiai.

Arba panaikinti 2005 m. liepos 16 d. sudarytos pirminės sutarties teisinį kvalifikavimą ir tai, kad po pratęsimo ji galioja 2010 m. liepos 16 d., ir perkvalifikuoti į neterminuotą darbo sutartį, arba konstatuoti, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis

Arba panaikinti 2010 m. rugpjūčio 1 d. sudarytos sutarties teisinį kvalifikavimą ir tai, kad ji galioja iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. ir perkvalifikuoti į neterminuotą darbo sutartį, arba konstatuoti, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.

Priteisti iš atsakovės dėl VRDT veiksmų ieškovo patirtą turtinę ir neturtinę žalą, - kuri preliminariai nustatyta ir visiškai nepripažinta, ir paliekant teisę visų pirma prašyti ją padidinti vykstant procesui, - t. y. atlyginti 6 113,79 EUR turtinės žalos ir 30 000,00 EUR neturtinės žalos.

Jei nebūtų patenkinti pirmiau pateikti reikalavimai ir jei Tarnautojų teismas padarytų neįtikėtiną išvadą, kad, nepaisant susiformavusių neterminuotų darbo santykių, šie santykiai nutrūko 2010 m. liepos 16 d., nors taip nėra, priteisti dėl neteisėto sutartinių santykių nutraukimo patirtus nuostolius.

Nepatenkinus ir šio reikalavimo ir jei Tarnautojų teismas padarytų neįtikėtiną išvadą, kad nei perkvalifikavimas, nei neterminuotų darbo santykių konstatavimas neįmanomas, nors taip nėra, priteisti žalą, kurią ieškovė patyrė dėl neteisėtų VRDT veiksmų.

Suteikti ieškovei galimybę pasinaudoti visomis kitomis teisėmis, teisių gynimo būdais, pagrindais ir ieškiniais visų pirma, kiek tai susiję su nuostolių, susijusių su patirta žala, priteisimu iš VRDT.

Suteikti ieškovei galimybę pasinaudoti visomis teisinėmis priemonėmis ir visų pirma liudytojų apklausa pateikiant šioje byloje nurodytas faktines aplinkybes.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

____________