Language of document :

Жалба, подадена на 17 февруари 2011 г. - Strohm/Комисия

(Дело F-14/11)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Andreas Strohm (Брюксел, Белгия) (представители: J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker, U. Thanner, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника да не покрият изцяло медицинските разноски, свързани с дентално лечение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени удръжка от 1 юни 2010 г., от 4 юни 2010 г. и от 25 ноември 2010 г. (съответен номер по списък 10003157, 10003164 и 10003383), както и утвърдителните разрешения от 4 юни 2010 г. и 11 юни 2010 г. (съответен номер 100525302817), като се осъди ответникът да заплати 4.251,49 EUR с лихвите в размер на 5 %.

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________