Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 17. februārī - Strohm/Komisija

(lieta F-14/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andreas Strohm (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker un U. Thanner, Rechtsanwälte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu nesegt 100 % apmērā medicīniskos izdevumus par zobārsta pakalpojumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2010. gada 1. jūnija norēķinu ar saraksta numuru 10003157, 2010. gada 4. jūnija norēķinu ar saraksta numuru 10003164 un 2010. gada 25. novembra norēķinu ar saraksta numuru 10003383, kā arī atļaujošos lēmumus: 2010. gada 4. jūnija lēmumu ar numuru 100525302817 un 2010. gada 11. jūnija lēmumu ar numuru 100525302817, nosakot atbildētājai pienākumu samaksāt prasītājam EUR 4251,49 kopā ar procentiem 5 % apmērā;

piespriest atbildētajai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________