Language of document :

Beroep ingesteld op 17 februari 2011 - Strohm / Commissie

(Zaak F-14/11)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Andreas Strohm (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker, U. Thanner, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker geen 100 % vergoeding te geven voor de kosten die hij in verband met een behandeling door de tandarts heeft gemaakt

Conclusies van de verzoekende partij

de afrekening van 1 juni 2010, nr. 10003157, van 4 juni 2010, nr. 10003164, en van 25 november 2010, nr. 10003383, alsmede goedkeuringsbesluit AZ 100525302817 van 4 juni 2010 en 100525302817 van 11 juni 2010 nietig verklaren en de verwerende partij gelasten, verzoeker 4 251,49 EUR te betalen met 5 % rente;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure.

____________