Language of document :

Tožba, vložena 17. februarja 2011 - Strohm proti Komisiji

(Zadeva F-14/11)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Andreas Strohm (Bruselj, Belgija) (zastopniki: J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker, U. Thanner, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, ker je v celoti zavrnila kritje zdravstvenih stroškov za zobozdravstveno oskrbo.

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj

se za nične razglasijo obračuni z dne 1. junija 2010, št. seznama 10003157, z dne 4. junija 2010, št. seznama 10003164 in z dne 25. novembra 2010, št. seznama 10003383, ter odločbi o odobritvi z dne 4. junija 2010, št. 100525302817, in z dne 11. junija 2010, št. 100525302817, s čimer je tožeči stranki naloženo, naj plača 4.251,49 EUR, skupaj s 5% obrestmi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________