Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 7. juni 2011 - Mantzouratos mod Parlamentet

(Sag F-64/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2009 - afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren - antagelse af en ulovlighedsindsigelse til realitetsbehandling - sammenligning af fortjenester - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved V. Montebello-Demogeot og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2009 og af afgørelserne om at forfremme tjenestemænd, der har færre point for fortjeneste end sagsøgeren, til denne lønklasse

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 274 af 9.10.2010.