Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete - Mantzouratos kontra Parlament

(F-64/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2009. évi előléptetési időszak - Az előléptetést mellőző határozat - Jogellenességi kifogás elfogadhatósága - Az érdemek összehasonlító vizsgálata - Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Andreas Mantzouratos (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: V. Montebello-Demogeot és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a 2009. évi előléptetési időszakra vonatkozóan nem léptette elő a felperest az AD 13 besorolási fokozatba, valamint az Európai Parlament azon határozatainak megsemmisítése iránti kérelem, amelyekben e besorolási fokozatba a felperes érdempontjainál kevesebb érdemponttal rendelkező tisztviselőket léptetett elő.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 274., 2010.10.09., 33. o.