Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 7. jūnija spriedums - Mantzouratos /Parlaments

(lieta F-64/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2009. gada paaugstināšana amatā - Lēmums nepaaugstināt amatā - Iebildes par prettiesiskumu pieņemamība - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andreas Mantzouratos (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Parlaments (pārstāvji - V. Montebello-Demogeot un K. Zejdová)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kā arī lēmumus paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus, kuriem ir mazāk nopelnu punktu kā prasītājam.

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 274, 09.10.2010., 33. lpp.