Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. april 2011AR mod Kommissionen

(Sag F-120/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 72 af 5.3.2011, s. 35.