Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 27.4.2011

AR v. komissio

(Asia F-120/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 72, 5.3.2011, s. 35.