Language of document :

2011 m. balandžio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AR prieš Komisiją

(Byla F-120/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 72, 2011 3 5, p. 35.