Language of document :

Civildienesta tiesas 2011. gada 27. aprīļa rīkojums - AR/Komisija

(lieta F-120/10) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 72, 05.03.2011., 35. lpp.