Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta' April 2011 - AR vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-120/10) 1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 72, 05.03.11, p. 35.