Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 27 aprilie 2011 - AR/Comisia

(Cauza F-120/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 72, 5.3.2011, p.35.