Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. apríla 2011 - AR/Komisia

(vec F-120/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011, s. 35.