Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 27 april 2011 - AR mot kommissionen

(Mål F-120/10)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 72, 5.3.11.