Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. června 2011 - Larue a Seigneur v. ECB

(Věc F-84/09)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Odměňování - Obecná úprava platů - Nerespektování způsobu výpočtu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Emmanuel Larue a Olivier Seigneur (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: G. Nuvoli a N. Urban, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení platových výměrů za leden 2009.

Výrok rozsudku

Platové výměry E. Larua a O. Seigneura za leden 2009 se ruší.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská centrální banka ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 312, 19.12.2009, s. 44.