Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 7. juuni 2011. aasta otsus - Larue ja Seigneur versus EKP

(kohtuasi F-84/09)1

(Avalik teenistus - EKP töötajad - Töötasu - Üldine töötasude kohandamine - Arvutusmeetodi eiramine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Emmanuel Larue ja Olivier Seigneur (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: G. Nuvoli ja N. Urban, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada 2009. aasta jaanuari palgatõendid.

Resolutsioon

Tühistada E. Larue' ja O. Seigneuri 2009. aasta jaanuari palgatõendid.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________

1 - ELT C 312, 19.12.2009, lk 44.