Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 7. jūnija spriedums - Larue un Seigneur/ECB

(lieta F-84/09) 1

(Civildienests - ECB personāls - Atlīdzība -Vispārēja algu korekcija - Aprēķina metodes neievērošana)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Emmanuel Larue un Olivier Seigneur (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - G. Nuvoli un N. Urban, piedaloties B. Wägenbaur, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt 2009. gada janvāra algas izrakstus.

Rezolutīvā daļa:

atcelt E. Larue un O. Seigneur algas izrakstus par 2009. gada janvāri;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Centrālā banka sedz visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV 312, 19.12.2009., 44. lpp