Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iunie 2011 - Larue și Seigneur/BCE

(Cauza F-84/09)1

(Funcţie publică - Personalul BCE - Remunerație - Ajustare generală a salariilor - Nerespectarea metodei de calcul)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Emmanuel Larue și Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: G. Nuvoli și N. Urban, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a fișelor de salariu din luna ianuarie 2009

Dispozitivul

Se anulează fișele de salariu ale domnilor Larue și Seigneur din luna ianuarie 2009.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Centrală Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 312, 19.12.2009, p. 44.