Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. júna 2011 - Larue a Seigneur/ECB

(vec F-84/09)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Odmena - Všeobecná úprava platov - Nedodržanie metódy výpočtu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Emmanuel Larue a Olivier Seigneur (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: G. Nuvoli a N. Urban, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie výplatných pások za január 2009

Výrok rozsudku

Výplatné pásky Emmanuela Larue a Oliviera Seigneur za január 2009 sa zrušujú.

Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.

Európska centrálna banka znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009, s. 44.