Language of document :

Personaldomstolens dom av den 7 juni 2011 - Larue och Seigneur mot ECB

(Mål F-84/09)(1)

(Personalmål - ECB:s anställda - Lön - Allmän lönejustering - Missuppfattning beträffande beräkningsmetoden)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Larue och Seigneur (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: G. Nuvoli och N. Urban, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av lönebeskeden avseende januari månad år 2009.

Domslut

Lönebeskeden för Emmanuel Larue och Olivier Seigneur avseende januari månad år 2009 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övriga delar.

Europeiska centralbanken ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 312 av den 19.12.09, s. 44.