Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsus - De Nicola versus Euroopa Investeerimispank

(kohtuasi F-49/10)1

(Avalik teenistus - Euroopa Investeerimispanga töötajad - Ravikindlustus - Ravikulude hüvitamisest keeldumine - Sõltumatu arsti määramise taotlus - Mõistlik aeg)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: T. Gilliams ja F. Martin, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus jätta laserteraapiaga seotud ravikulud hüvitamata

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 221, 14.8.2010, lk 61.