Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete - De Nicola kontra Európai Beruházási Bank

(F-49/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Európai Beruházási Bank személyi állománya - Egészségbiztosítás - Egyes orvosi költségek megtérítésének elutasítása - Független orvos kirendelése iránti kérelem - Ésszerű határidő)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: T. Gilliams és F. Martin meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a lézeres gyógykezeléssel kapcsolatos orvosi költségek megtérítését

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 221., 2010.8.14., 61. o.