Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedums - De Nicola/Eiropas Investīciju banka

(lieta F-49/10) 1

Civildienests - Eiropas Investīciju bankas augstākā līmeņa vadības ierēdnis - Veselības apdrošināšana - Atteikums segt medicīniskos izdevumus - Lūgums izvēlēties neatkarīgu ārstu - Saprātīgs termiņš

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis - L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji - T. Gilliams un F. Martin, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar ko nolemts neatlīdzināt izdevumus par lāzerterapijas procedūrām

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 221, 14.08.2010, 61. lpp.