Language of document :

Personaldomstolens dom av den 28 juni 2011 - De Nicola mot Europeiska investeringsbanken

(Mål F-49/10)(1)

(Personalmål - Personal vid Europeiska Investeringsbanken - Sjukförsäkring - Nekad ersättning för kostnaderna för viss läkarbehandling - Ansökan om att det skulle utpekas en oberoende läkare - Rimlig frist)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: T. Gilliams och F. Martin, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska investeringsbankens beslut att inte täcka kostnaderna för behandling med laserterapi.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 221 av den 14.8.2010, s. 61