Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. května 2011 - AQ v. Komise

(Věc F-66/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2009 - Hodnotitel v nižší platové třídě než zaměstnanec - Hodnocení pracovního výkonu za část referenčního období - Nestanovení cílů zaměstnanci"

    Jednací jazyk: francouzština    

Účastníci řízení

Žalobce: AQ (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení posudku o vývoji služebního postupu vztahujícího se k období od 1. ledna do 31. prosince 2008 v rozsahu, ve kterém zařadil žalobce do úrovně výkonu III a přiznal mu dva body potřebné k povýšení

Výrok rozsudku

Posudek o vývoji služebního postupu AQ za hodnotící a povyšovací období 2009 i rozhodnutí o přiznání dvou bodů potřebných k povýšení AQ za totéž období se zrušují.

Evropské komisi se ukládá zaplatit AQ částku 2000 eur.

Ve zbývají části se návrhová žádání žaloby zamítají.

Evropská komise ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 288, 23.10.2010, s. 74.