Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. maj 2011 - AQ mod Kommissionen

(Sag F-66/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelsesrapport - bedømmelsesåret 2009 - bedømmerens lønklasse lavere end tjenestemandens - bedømmelse af den tjenstlige indsats i en del af referenceperioden - manglende fastsættelse af mål for tjenestemanden )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AQ (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Massaux)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af bedømmelsesrapporten for perioden fra 1. januar til 31. december 2008, for så vidt som sagsøgeren deri er indplaceret i indsatsniveau III og er blevet tildelt to forfremmelsespoint

Konklusion

AQ's bedømmelsesrapport for bedømmelses- og forfremmelsesåret 2009 samt afgørelsen om, at han tildeles to forfremmelsespoint i samme år, annulleres.

Europa-Kommissionen betaler AQ et beløb på 2 000 EUR.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 288 af 23.10.2010, s. 74.