Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. mai 2011. aasta otsus - AQ versus komisjon

(kohtuasi F-66/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamisaruanne - 2009. aasta hindamine - Hindaja paiknemine hinnatavast ametnikust madalamal palgaastmel - Tulemuslikkuse hindamine viiteperioodi ühe osa põhjal - Ametniku eesmärkide kinnitamata jätmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AQ (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Massaux)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Bercheid)

Ese

Nõue tühistada hageja hindamisaruanne ajavahemiku kohta 1. jaanuar kuni 31. detsember 2008, osas, milles hageja määrati tulemuslikkuse osas III tasemele ja talle anti kaks edutamispunkti.

Resolutsioon

Tühistada 2009. aasta hindamise ja edutamise raames AQ kohta koostatud hindamisaruanne ja otsus anda talle sama aasta edutamise raames kaks edutamispunkti.

Mõista Euroopa Komisjonilt AQ kasuks välja 2000 eurot.

Jätta ülejäänud nõuded rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 288, 23.10.2010, lk 74.