Language of document :

2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AQ prieš Komisiją

(Byla F-66/10)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Veiklos vertinimo ataskaita - 2009 vertinimo metai - Vertintojo kategorija žemesnė už vertinamo pareigūno - Našumo vertinimas už dalį vertinimo laikotarpio - vertinamo pareigūno tikslų nenustatymas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: AQ (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato L. Massaux

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir G. Berscheid

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. sausio 1 d. - gruodžio 31 d. veiklos vertinimo ataskaitą tiek, kiek pagal ją ieškovas priskiriamas III pasiekimų grupei ir jam suteikiami du paaukštinimo taškai.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti AQ veiklos vertinimo ataskaitą už 2009 vertinimo ir pareigų paaukštinimo metus bei sprendimą, kuriuo AQ suteikiami du paaukštinimo taškai už tą patį vertinimo laikotarpį.

Europos Komijai priteista AQ sumokėti 2000 eurų.

Atmesti likusią ieškinyje išdėstytų reikalavimu dalį.

Europos Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 288, 2010 10 23, p. 74.