Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 mai 2011 - AQ/Comisia

(Cauza F-66/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Raport de evaluare - Exercițiul de evaluare 2009 - Gradul evaluatorului inferior celui al titularului postului - Evaluarea randamentului cu privire la o parte a perioadei de referință - Lipsa fixării obiectivelor titularului postului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AQ (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Massaux, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a raportului de evaluare privind perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008 în măsura în care prin acesta a fost clasificat la nivelul de performanță III și i-au fost atribuite două puncte de promovare

Dispozitivul hotărârii

Anulează raportul de evaluare întocmit în privința lui AQ pentru exercițiul de evaluare și de promovare 2009, precum și decizia prin care se atribuie AQ două puncte de promovare pentru același exercițiu.

Obligă Comisia Europeană la plata sumei de 2 000 de euro către AQ.

Respinge în rest acțiunea.

Comisia Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 288, 23.10.2010, p. 74.