Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. maja 2011 - AQ proti Komisiji

(Zadeva F-66/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2009 - Naziv ocenjevalca, ki je nižji od naziva uslužbenca - Ocena učinkovitosti za del referenčnega obdobja - Nedoločitev ciljev, ki jih mora uslužbenec doseči)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AQ (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2008 do 31 decembra 2008, ker je bila na podlagi tega poročila razvrščena v stopnjo uspešnosti III in ker sta ji bili dodeljeni dve napredovalni točki.

Izrek

Ocenjevalno poročilo AQ za ocenjevalno in napredovalno obdobje 2009 ter odločba, s katero sta bili AQ za isto obdobje dodeljeni dve napredovalni točki, se razglasita za nični.

Evropski komisiji se naloži, da AQ plača 2000 EUR.

V preostalem se tožba zavrne.

Evropska komisija nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 288, 23.10.2010, str. 74.