Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. května 2011 - Florentiny v. Parlament

(Věc F-90/10)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda prvního senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 55, 19.2.2011, s. 36.