Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. maj 2011 - Florentiny mod Parlamentet

(Sag F-90/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 55 af 19.2.2011, s. 36.