Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 20.5.2011

Florentiny v. parlamentti

(Asia F-90/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 55, 19.2.2011, s. 36.