Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 20 maj 2011 - Florentiny mot parlamentet

(Mål F-90/10)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet, till följd av att parterna har träffat en förlikning.

____________

1 - EUT C 55, 19.2.2011