Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.6.2011

Mora Carrasco ym. v. parlamentti

(Asia F-128/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Toimielinten välinen siirto sellaisen ylennyskierroksen kuluessa, jonka aikana virkamies olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään - Siirretyn virkamiehen ylentämisestä päättämiseen toimivaltainen toimielin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Aurora Mora Carrasco ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: O. Caisou-Rousseau ja J. F. de Wachter)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätökset olla ylentämättä kantajia vuoden 2009 ylennyskierroksella.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 63, 26.2.2011, s. 35.