Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete - Mora Carrasco és társai kontra Parlament

(F-128/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Intézmények közötti áthelyezés azon előléptetési időszak alatt, amelyre vonatkozóan a tisztviselőt előléptették volna, ha az eredeti intézményében marad - Az áthelyezett tisztviselő előléptetésére vonatkozó döntésre hatáskörrel rendelkező intézmény)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mora Carrasco és társai (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és J. F. de Wachter meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felpereseket a 2009. évi előléptetési időszakban nem előléptető határozatok megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Parlament a saját költségein felül viseli a felperesek költségeit.

____________

1 - HL C 63., 2011.02.26., 35. o.