Language of document :

2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-128/10)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant paaukštinimo procedūrai, kai pareigūnas buvo paaukštintas savo ankstesnėje institucijoje - Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno paaukštinimo)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Mora Carrasco ir kt. (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas O. Caisou-Rousseau ir J. F. de Wachter

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimus nepaaukštinti ieškovų vykstant 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrai.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Europos Parlamentas padengia savo ir ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 63, 2011 2 26, p. 35.