Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedums - Mora Carrasco u.c./Parlaments

(lieta F-128/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Starpiestāžu pārcelšana paaugstināšanas amatā ietvaros, kuras laikā ierēdnis ir ticis paaugstināts amatā sākotnējā iestādē - Iestāde, kas ir kompetenta lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Aurora Mora Carrasco u.c. (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Parlaments (pārstāvji - O. Caisou-Rousseau un J. F. de Wachter)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus 2009. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros nepaaugstināt amatā prasītājus.

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību;

Eiropas Parlaments sedz savus, kā arī prasītāju tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 63, 26.02.2011., 35. lpp.