Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 juni 2011 - Mora Carrasco m.fl. mot parlamentet

(Mål F-128/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Förflyttning mellan institutioner under ett befordringsförfarande då tjänstemannen skulle ha befordrats hos sin ursprungsinstitution - Behörig institution för att bestämma om befordran av den tjänsteman som flyttat)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mora Carrasco m.fl. (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: O. Caisou-Rousseau och J.F. de Wachter)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten att inte befordra sökandena under befordringsförfarandet 2009.

Domslut

Talan ogillas.

Europaparlamentet ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 63, 26.2.2011, s. 35.