Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.5.2011 - Missir Mamachi di Lusignano v. komissio

(Asia F-50/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vahingonkorvauskanne - Sääntö, jonka mukaan vahingonkorvausoikeudellisen vaatimuksen, valituksen ja kanteen on oltava keskenään yhdenmukaisia - Menettelyn kontradiktorisuus - Luottamukselliseksi (Rajoitettu/EU) luokitellun asiakirjan käyttäminen tuomioistuimessa - Toimielinten sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Vastuu virheestä - Syy-yhteys - Useita vahingon syitä - Kolmannen aiheuttama vahinko - Tuottamuksesta riippumaton vastuu - Avustamisvelvollisuus - Toimielimen velvollisuus varmistaa henkilökuntansa suojelu - Kolmannen henkilön surmaamat virkamies ja tämän puoliso -Eloonjäämismahdollisuuden menettäminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (edustajat: asianajajat F. Di Gianni, R. Antonini ja N. Sibona)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Pignataro, B. Eggers ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus vastaajan velvoittamisesta maksamaan kantajalle aineetonta ja aineellista vahingonkorvausta hänen poikaansa, entiseen virkamieheen, kohdistuneen henkirikoksen vuoksi.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Otteet vuoden 2006 asiakirjasta, joka koskee turvallisuusnormeja ja -perusteita ja jonka komissio on käsittelyn kuluessa esittänyt virkamiestuomioistuimelle, palautetaan viivytyksettä Euroopan komissiolle luottamuksellisena lähetyksenä, johon merkitään maininta "luokittelu Rajoitettu/EU".

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 167, 18.7.2009, s. 27.