Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 30. jūnija rīkojums - Van Asbroeck/Komisija

(lieta F-88/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Lēmums klasificēt pagaidu pakāpē - Pārskatīšanas lūgums - Būtisks jauns fakts - Neesamība - Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Man Van Asbroeck (Dilbeek, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - sākotnēji G. Berscheid un D. Martin, vēlāk J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja prasība daļēji atcelt Komisijas 2008. gada 22. oktobra lēmumu par kompensācijas ieviešanu ierēdņiem, kuru kategorija ir mainījusies pirms 2004. gada 1. maija, tikt pārklasificētam pakāpē D*4/8 ar atpakaļejošu datumu no 2004. gada 1. maija un rekonstruēt viņa karjeru atbilstoši viņa paaugstinājumiem, ikgadējām indeksācijām un līmeņa paaugstināšanām kopš šī datuma

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību kā acīmredzami nepieņemamu;

M. Van Asbroeck atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 317, 20.11.2010., 50. lpp.