Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. května 2011 - Bombín Bombín v. Komise

(Věc F-22/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Pracovní volno z osobních důvodů - Dovolená za kalendářní rok - Převod dovolené - Úředník, jehož služební poměr skončil - Peněžní náhrada"

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Luis María Bombín Bombín (Řím, Itálie) (zástupce: R. Pardo Pedernera, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí Komise, kterým se žalobkyni při jejím penzionování odmítá náhrada za více než dvanáct dnů za nevyčerpanou dovolenou.

Výrok rozsudku

Žaloba L. M. Bombín Bombín se zamítá.

L. M. Bombín Bombín ponese veškeré náklady řízení

____________

1 - Úř. věst. C 148, 5.6.2010, s. 54.