Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 25. maj 2011 - Bombín Bombín mod Kommissionen

(Sag F-22/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - tjenestefrihed af personlige årsager - årlig ferie - overførsel af ferie - tjenestemand, der er udtrådt af tjenesten - udligningstilskud)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Luis María Bombín Bombín (Rom, Italien) (ved advokat R. Pardo Pedernera)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål med påstand om annullation af Kommissionens afslag på at indrømme sagsøgeren en kompensation på mere end 12 dage for den ferie, som han ikke har afholdt på tidspunktet for pensioneringen

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Luis María Bombín Bombín betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 148 af 5.6.2010, s. 54..