Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.5.2011

Bombín Bombín v. komissio

(Asia F-22/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Henkilökohtaisista syistä myönnetty virkavapaus - Vuosiloma - Loman siirtäminen - Virkamies, joka on lopettanut työskentelyn - Taloudellinen korvaus)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Luis María Bombín Bombín (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja R. Pardo Pedernera)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan komission sellaisen päätöksen kumoamista, jolla on kieltäydytty korvaamasta kantajalle pitämättä jääneet lomat 12 päivän ylittävältä osalta tämän eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.

Tuomiolauselma

Luis María Bombín Bombínin kanne hylätään.

Luis María Bombín Bombín vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 148, 5.6.2010, s. 54.