Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 25 maj 2011 - Bombín Bombín mot kommissionen

(Mål F-22/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tjänstledighet av personliga skäl - Årlig ledighet - Överföring av ledighet - Tjänsteman som har lämnat sin tjänst - Ekonomisk ersättning)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Luis María Bombín Bombín (Rom, Italien) (ombud: advokaten R. Pardo Pedernera)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden ersättning för ledighet överstigande 12 dagar som inte tagits ut vid tidpunkten då han pensionerades.

Domslut

Luis María Bombín Bombíns talan ogillas

Luis María Bombín Bombín ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 148, 5.6.2010, s. 54.