Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2011 - Schuerewegen v. Parlament

(Věc F-125/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Vykázání z pracoviště - Odnětí služebního průkazu - Odnětí přístupových práv k informační síti - Předcházející správní stížnost - Předání elektronickou cestou - Skutečné obeznámení administrativy - Opožděnost - Zjevná nepřípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Lucembursko) (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: O. Caisou-Rousseau a E. Despotopoulou, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, na jehož základě byl žalobce vykázán ze svého pracoviště a byl mu odebrán služební průkaz, jakož i zrušení aktů vydaných v návaznosti na toto rozhodnutí a návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Daniel Schuerewegen ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 68.