Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 29. juni 2011 - Schuerewegen mod Parlamentet

(Sag F-125/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - foranstaltninger til fjernelse fra tjenesten - inddragelse af tjenestekort - inddragelse af retten til adgang til edb-systemet - forudgående administrativ klage - elektronisk fremsendelse - administrationens kendskab - forsinkelse - åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembourg) (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved O. Caisou-Rousseau og E. Despotopoulou, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, hvorved sagsøgeren blev fjernet fra sit tjenestested, og hvorved han blev frataget sit tjenestekort, samt af de retsakter, der efterfulgte denne afgørelse, og påstand om erstatning

Konklusion

Sagen afvises.

Daniel Schuerewegen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 30 af 29.1.11, s. 68.