Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2011. június 29-i végzése - Schuerewegen kontra Parlament

(F-125/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A munkavégzés helyétől való távoltartásra vonatkozó intézkedés - A szolgálati igazolvány bevonása - Az informatikai rendszerhez való hozzáférés megvonása - Előzetes közigazgatási panasz - Elektronikus úton való továbbítás - Az adminisztráció általi tényleges tudomásszerzés - Késedelem - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (képviselők: P. Nelissen Grade és G. Leblanc ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és E. Despotopoulou meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amellyel a felperest eltávolították munkavégzésének helyéről, és amellyel bevonták szolgálati igazolványát, valamint az e határozathoz kapcsolódó összes aktus megsemmisítése és kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék D. Schuerewegent kötelezi az összes költség viselésére.

____________

1 - HL C 30., 2011.1.29., 68. o.